Tag: อาหารปีใหม่ญี่ปุ่น

🍱อาหารการกินช่วงปีใหม่ญี่ปุ่น

วัฒนธรรมเนียมปีใหม่ญี่ปุ่น จริงๆเมื่อก่อนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาชินโตอย่างใกล้ชิด ในศาสนาชินโตก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์ที่เป็นที่นับถือ และในช่วงปีใหม่นี้ก็จะมีการเตรียมอาหารไว้สำหรับเซ่นไหว้เทพเจ้าแห่งปี จนถึงมีอาหารมงคลที่ไว้ทานเองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในปีนั้น ซึ่งก็จะมีกำหนดการแตกต่างกันไปตามแต่ละเขต

Back To Top