Category: วัฒนธรรม

🍣 วันฮาซึอุมะอินาริ 初午いなりの日

ทุกปีวันที่ 11 กุมภาพันธ์ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัน วันฮาซึอินาริ จากความเชื่อที่ว่าวันแรกของอุมะ(午)ในปฏิทินเดือนกุมภาจะถูกเรียกว่า ฮาซึอุมะ (初午)ซึ่งเป็นการนับเรียงวันแบบปฏิทินจีนโดยใช้อักษรภาคพิภพ โดยแต่ละท้องถิ่นจะมีการจัดงานเทศกาลที่ศาลเจ้าอินาริ

🍱อาหารการกินช่วงปีใหม่ญี่ปุ่น

วัฒนธรรมเนียมปีใหม่ญี่ปุ่น จริงๆเมื่อก่อนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาชินโตอย่างใกล้ชิด ในศาสนาชินโตก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์ที่เป็นที่นับถือ และในช่วงปีใหม่นี้ก็จะมีการเตรียมอาหารไว้สำหรับเซ่นไหว้เทพเจ้าแห่งปี จนถึงมีอาหารมงคลที่ไว้ทานเองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในปีนั้น ซึ่งก็จะมีกำหนดการแตกต่างกันไปตามแต่ละเขต

Back To Top