ปฎิทินวันที่ระลึกของญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นชอบคิดประดิษฐ์วันสำคัญวันที่ระลึกต่างๆออกมามากมายเพื่อระลึกถึงหรือแสดงความกตัญญูต่อสิ่งของวัฒนธรรมบุคคลหรือเทพเจ้า ฯลฯ มากมาย ในญี่ปุ่นจึงมีองค์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาอนุรักษ์วันที่ระลึกต่างๆ ทางแอดมินจึงได้คัดเลือกวันบางวันที่แอดสนใจมาแสดงไว้ในเว็บ เผื่อคนที่สนใจจะได้ค้นหาในเชิงลึกได้ต่อไป

Back To Top