🍲 สัปดาห์อาหารกลางวันโรงเรียนญี่ปุ่น 「学校給食週間」

เราอาจจะรู้กันว่าอาหารกลางวันของโรงเรียนญี่ปุ่นเป็นอาหารกลางวันที่มีโภชนาการสูง มีการควบคุมมาตรฐานโดยนักโภชนาการ เพื่อต้องการให้เด็กๆได้รับอาหารที่มีคุณค่าสูงสำหรับกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน จริงๆแล้วต้นกำเนิดของอาหารกลางวันของโรงเรียนญี่ปุ่นนั้น เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1889 หรือสมัยเมจิปีที่  22 

ที่จังหวัดยามะกาตะเมืองสึรุโอกะ วัตถุประสงค์เริ่มแรกเพียงต้องการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนให้มีอาหารกลางวันทาน หลังจากนั้นจึงเริ่มแพร่ขยายไปทั่วประเทศ แต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดการขาดแคลนอาหารขึ้น ทำให้บรรดาเด็กๆขาดแคลนสารอาหาร บรรดาประเทศต่างๆที่รู้เรื่องนี้จึงได้ส่งอาหารมาช่วยเหลือ ทางโรงเรียนจึงสามารถเริ่มโครงการอาหารกลางวันได้อีกครั้ง 

เพื่อเป็นการระลึกถึงความมีน้ำใจของประเทศต่างๆที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนั้นที่ทำให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันทานกันอีกครั้ง จึงได้กำหนดให้วันที่ 24 – 30 มกราคม ของทุกปีเป็นสัปดาห์อาหารกลางวันของโรงเรียน 「学校給食週間」

แชร์บทความ
Blogger เรียนจบและทำงานด้าน IT ที่ญี่ปุ่น งานอดิเรกและสิ่งที่สนใจคือ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ การศึกษาของญี่ปุ่นและมรรควิถึจิตจักรวาล อยากจะแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นให้กับทุกคน
Back To Top