🍣 วันฮาซึอุมะอินาริ 初午いなりの日

ทุกปีวันที่ 11 กุมภาพันธ์ได้ถูกกำหนดให้เป็นวัน วันฮาซึอินาริ จากความเชื่อที่ว่าวันแรกของอุมะ(午)ในปฏิทินเดือนกุมภาจะถูกเรียกว่า ฮาซึอุมะ (初午)ซึ่งเป็นการนับเรียงวันแบบปฏิทินจีนโดยใช้อักษรภาคพิภพ โดยแต่ละท้องถิ่นจะมีการจัดงานเทศกาลที่ศาลเจ้าอินาริ

สมัยโบราณญี่ปุ่นเป็นสังคมเกษตร นับถือเทพเจ้าที่เกี่ยวกับการเกษตรเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือเทพเจ้าม้า(อุมะ) และข้ารับใช้ของเทพเจ้าองค์นี้คือหมาจิ้งจอก เพื่อเป็นการเอาใจข้ารับใช้ของเทพเจ้า คนญี่ปุ่นสมัยโบราณจึงถวายของกินที่หมาจิ้งจอกชอบ ซึ่งก็คืออินาริซูชิ เป็นการขอพรสำหรับให้การปลูกข้าวธัญพืชทั้งห้ามีความอุดุมสมบูรณ์ ค้าขายดีเจริญรุ่งเริอง ครอบครัวปลอดภัยเป็นต้น

การทำอินาริซูชิ ก็ทำง่ายๆโดยใช้ข้าวที่จะทำซูชิใส่ลงไปในแผ่นเต้าหู้ทอด(อาบุระอาเกะ) ซึ่งแต่ท้องถิ่นก้อจะมีรสชาติและรูปร่างต่างกัน

อินาริซูชิแบบคันโต

เลียนแบบลักษณะรูปร่างของกระสอบฟางข้าว เรียกซูชิแบบนี้ว่า ชิโระซูชิเมชิ

อินาริซูชิแบบคันไซ

เลียนแบบลักษณะหูสามเหลี่ยมของหมาจิ้งจอก เรียนซูชิแบบนี้ว่า โกะโมคุซูชิ

เกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวการเรียงเลขบนปฏิทินโดยใช้อักษรจีน คำอ่านและเทียบเป็นความหมายภาษาไทย ถ้าบ้านใครมีปฏิทินญี่ปุ่นลองเทียบดูน่าช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น โดยแต่ละวันจะมีตัวอักษรนี้บนวันนั้นๆ

อักษรภาคพิภพ
คำอ่านเนะ (ね)อุชิ (うし)โทระ (とら)อุ (う)ทาซึ (たつ)มิ (み)อุมะ
(うま)
ฮิซึจิ (ひつじ)ซารุ (さる)โทริ
(とり)
อินึ (いぬ)อิ (い)
ปีนักษัตรไทยชวดฉลูขาลเถาะมะโรงมะเส็งมะเมียมะแมวอกระกาจอกุน
แชร์บทความ
Blogger เรียนจบและทำงานด้าน IT ที่ญี่ปุ่น งานอดิเรกและสิ่งที่สนใจคือ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ การศึกษาของญี่ปุ่นและมรรควิถึจิตจักรวาล อยากจะแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นให้กับทุกคน
Back To Top